• +45 77 345 347
 • kontakt[at]globeforsikring.dk

Velkommen til Globe Forsikring

Vi er specialister indenfor forsikringer

- rigtige dækning og bedste pris

Privatlivspolitik

Fredag den 25. maj 2018, trådte den nye EU dataforordning i kræft. Lovens sigte er at beskytte forbrugere, sikre gennemsigtighed og bedre databeskyttelse. 

 

Som kunde hos Globe Agentur, betyder den nye lov:

 1. At vi opdatere vores persondatapolitik, så du får større indsigt i hvordan vi behandler dine oplysninger
 2. At du kan anmode om at få dine oplysninger slettet
 3. At du kan rette henvendelse til persondata[at]Globeforsikring.dk hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger
 4. At vi vil anmode dig om et nyt samtykke som er i overensstemmelse med de nye regler 

Alt dette betyder at din position som kunde hos Globe Agentur bliver styrket, og du får bedre kontrol med behandlingen af dine oplysninger.

Hos Globe Agentur gør vi vores bedste for at beskytte dine oplysninger og for at sikre dig en god forståelse af hvordan dine oplysninger bliver behandlet og hvilke rettigheder du har. Læs mere om Globe forsikrings persondatapolitik her.

 

Oversigt

 1. Hvem er ansvarlig for dine oplysninger
 2. Hvad bruger vi dine oplysninger til
 3. Hvad danner grundlag for vores behandling af oplysninger om dig
 4. Hvem deler vi vores oplysninger med
 5. Hvornår overfører vi personoplysninger til lande beliggende uden for EU
 6. Hvor længe bevare vi oplysninger om dig
 7. Hvilke rettigheder har du og hvor kan du klage

 

1. Hvem er ansvarlig for dine oplysninger

Globe Agentur ApS
Amagertorv 27, 2.
1160 København K
CVR.nr. 39085747

 

Hvad bruges dine oplysninger til

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Levering af aftalte ydelser/forsikringer/services
 • Kommunikation med dig i forbindelse med udbud af vores forsikringer
 • Individuel markedsføring, målretning af skræddersyede tilbud og ydelser til lige netop dine personlige behov og ønsker. Magasin foretager en profilering af dig og dit handelsmønster med henblik på, at fremsende dig de tilbud, der er mest relevante for dig som kunde
 • Undersøgelser, statistik og analyser til forbedring af vores produkter og services
 • I forbindelse med eventuelt opståede retskrav

Afgivelsen af personoplysninger kan være nødvendig i forbindelse med indgåelsen af en kontrakt om levering af produkter eller tjenester. I disse situationer vil vi ikke være i stand til, at tilbyde dig vores produkter eller tjenester medmindre du meddeler os de påkrævede oplysninger.

 

3. På hvilket grundlag behandler vi dine personoplysninger

Vores behandling af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag.

Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:

 1. Dit udtrykkelige samtykke som Globe Agentur kunde
 2. Behandlingen er nødvendige for at opfylde en kontrakt som du er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt, eksempelvis når du handler på vores hjemmesider eller anmodning af forsikring på mail eller via samarbejdspartnere
 3. Behandlingen er nødvending for at opfylde en retlig forpligtelse der påhviler Globe Agentur, eksempelvis behandling og opbevaring af transaktionsoplysninger i henhold til bogføringsloven
 4. Behandlingen er nødvendige for, at Globe Agentur eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse. Legitime interesser udgør;
 • Løbende forbedring af produkter og services
 • For at målrette vores markedsføring på sociale medier eller andre hjemmesider. I disse tilfælde er oplysninger der videregives begrænset til oplysninger du selv har indtastet, eller selv har givet os, såsom e-mail adresse

 

4. Hvem deler vi dine oplysninger med

Vi deler oplysninger om dig med:

 1. Vores leverandører af IT-services (databehandlere)
 2. Internt i relevante i Globe Agentur til behandling af dine forsikringer
 3. Eksterne revisorer
 4. Facebook og Google med henblik på online annoncering
 5. Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov
 6. Advarselsregistre der identificerer risikable transaktioner med det formål, at bekæmpe (organiseret) onlinesvindel

Såfremt vi deler oplysninger om dig med tredjeparter i markedsføringsøjemed, deler vi alene de almindelige oplysninger, du selv har indtastet på vores hjemmeside mv.

 

5. Hvornår overfører vi persondata til lande udenfor EU/EEA

Dette gør vi ikke, med mindre vi under arbejdet med dig som kunde, placerer risiokoen udenfor EU/EEA. I sådanne tilfælde vil du som kunde i Globe Agentur altid være underrettet, allerede i tilbudsfasen.

 

6. Hvor længe opbevare vi dine oplysninger

Som Globe Agentur kunde: Oplysninger du selv har indtastet, samt transaktionsoplysninger gemmes i 6 år som følge af Bogføringsloven.

 

7. Hvilke rettigheder har du

Som kunde hos Globe har du som registreret ret til at udøve følgende rettigheder:

 • Indsigt og berigtigelse af dine oplysninger indtastet på vores hjemmesider
 • Sletning efter anmodning (se nedenfor)
 • Dataportabilitet, dvs. at du efter anmodning kan få udleveret de oplysninger du selv har afgivet til Globe Agentur i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format
 • Mulighed for at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af samtykket berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækning
 • Mulighed for at gøre indsigelse mod profilering
 • Mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af personoplysninger

Som kunde hos Globe Agentur har du til enhver tid ret til, at besigtige og berigtige dine oplysninger ligesom du har mulighed for at trække samtykket til behandlingen af personoplysninger tilbage.

Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos Globe Agentur slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende;

 • Du trækker dit samtykke tilbage (såfremt dit samtykke dannede grundlag for behandlingen)
 • Oplysningerne viser sig at være urigtige, eller
 • Ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet, eller såfremt
 • Oplysningerne bliver behandlet ulovligt

Udøvelsen af dine rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger, og vil ofte afhænge af den konkrete behandlingssituation. Hvis du mener at Globe Agentur behandler dine personoplysninger ulovligt, har du i medfør af Persondataforordningens artikel 77 mulighed for, at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat hvor du har dit sædvanlige opholdssted, arbejdssted eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted.

Du kan indgive en klage til det danske datatilsyn ved at følge dette link: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

Det siger kunderne

Seneste nyt

Globe Agentur har headhuntet Bjørn V Andersen.
"Det handler om at ryste op i et forsikringsmarked, der er domineret af store spillere og dyre priser.

Der er plads til flere spillere på markedet," siger Bjørn Andersen i et interview i Børsen

Læs mere  

Kilde:http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/127264/artikel.html#ixzz3sLz4Xchg